به گزارش افکارنیوز، در حالی که تنها بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس در جریان درگیری پیام صادقیان با سیاسی بودند، اما این خبر رسانه ای شد و اتفاقا خیلی هم سر و صدا به پا کرد.از همان زمان مدیران باشگاه و حمید درخشان درصدد برآمدند تا جاسوس تیم را شناسایی و وی را اخراج کنند.خبرهای رسیده حاکی از آن است که مدیران باشگاه در این زمینه ظن و شک شان به یکی از مربیان تیم رفته و فعلا در حال پیگیری و جمع آوری مدارک هستند تا در صورت کسب اطمینان، با او برخورد کنند.