به گزارش افکارنیوز، اشکان دژاگه که روز پنجشنبه وارد قطر شد، تنها یک جلسه با العربی تمرین کرد و در بازی روز جمعه این تیم دقیقه ۸۹ به زمین بازی رفت. این حرکت پترسکو تعجب دژاگه را در پی داشت.مربی رومانیایی مطمئن بود که در یک دقیقه پایان نمی تواند بازی ۴ بر ۲ باخته را ببرد، با این حال بازیکن گرانقیمت خود را به زمین فرستاد.این موضوع وقتی کمی مشکوک می شود که بدانید دژاگه در طول فصل جاری از وضعیت خود در تیم به هیچ وجه راضی نیست.سرمربی العربی در بازی های ابتدایی فصل از اشکان بیشتر روی نیمکت استفاده کرد که همین بی توجهی باعثشد تا مدیر برنامه های او به قطر سفر کند و با مسئولان این باشگاه تشکیل جلسه دهد.دژاگه اعتقاد داشت مربی رومانیایی با وجود آماده بودنش، به او بازی نمی دهد. ناراحتی اشکان پس از بازی الوکره هم بی دلیل بود. در حالی که حضور اشکان فایده ای نداشت و پترسکو هم می دانست در یک دقیقه باقی مانده و وقت های اضافه تیمش نمی تواند بازی را مساوی کند، او را به زمین فرستاد.