به گزارش افکارنیوز، یکی از ستاره‌های سرشناس فوتبال ایران با شلوارک از اتومبیل شخصی خود پیاده شد و برای برداشتن پول نقد سراغ عابربانک رفت. در حالی که حضور این ستاره به شدت جلب توجه می‌کرد و مردم در حال خوش‌وبش با او بودند و یا او را با دست به یکدیگر نشان می‌دادند، یک بانوی میانسال که در حال عبور از خیابان بود، به این ستاره نزدیک شد و خیلی محترمانه به او گفت: «شما ستاره محبوب این فوتبال و الگوی جوانان ما هستی… کاش با شلوارک به خیابان نیایی.»گفتنی است هنوز حرفهاي اين خانم تمام نشده بود كه ستاره فوتبال از كوره دررفت و گفت: به شما چه ربطي داره خانم. من هر جور دلم بخواد لباس ميپوشم، شما هم توي كار مردم دخالت نكن! اين شهروند هم سرش را تكان داد و رفت و اغلب مردمي كه ناظر صحنه بودند به حال اين ستاره تأسف خوردند. البته چند نفري از طرفدارانش هم در دفاع از او گفتند بنده خدا تازه از اتومبيل شخصياش پياده شد و با شلوارك كه در خيابان قدم نميزد اما حرف جالب را يكي ديگر از شهروندان زد؛ اين آقا شايد محبوب باشد اما مردمدار نيست. محبوبيتش هم دوام نميآورد.