به گزارش افکارنیوز، پس از فسخ قرارداد باشگاه پرسپولیس با شرکت بهنام پیشرو کیش سایت باشگاه پرسپولیس پائین کشیده شد.

فسخ قرداد و قطع همکاری باشگاه پرسپولیس و اسپانسر امروز به صورت رسمی اعلام شد.