به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی افکار میرمعصوم سهرابی دوشنبه شب در گفتگوی تلویزیونی خود با برنامه نود تمام اتفاقات و فحاشی های رخ داده در تبریز را به گردن هواداران استقلال انداخت.

وی در این گفتگوی تلفنی در پاسخ به اینکه چرا این فحاشی ها توسط هواداران تبریزی انجام گرفت اظهار داشت: فحاشی های صورت گرفته شاید توسط رقیب تیم پرسپولیس صورت گرفته است.

در این لحظه فردوسی پور پرسید منظور شما از رقیب پرسپولیس تراکتور سازی است؟

مدیر عامل شهرداری که به هر نحوی از پاسخ دادن به سوالات فردوسی پور فرار می کرد عنوان کرد که منظورم از رقیب پرسپولیس استقلال است.

بنابراین گزارش تاکنون هیچ اقدامی توسط باشگاه استقلال مبنی بر این ادعای مدیر عامل شهرداری تبریز صورت نگرفته است.