به گزارش افکارنیوز، بعد از آنکه دایی حاضر شد از شکایتش از محمد مایلی کهن بگذرد تا او دیگر در زندان نماند، یک بحثجدید مطرح شده است.اینکه براساس بندی از مجازات اسلامی، مایلی کهن برای آزاد شدن باید تقاضای عفو و تخفیف مجازات بدهد.نادر فریاد شیران دستیار محمد مایلی کهن درباره این ماجرا به گفت: «به هیچ وجه امکان ندارد که آقای مایلی کهن برای بیرون آمدن از زندان حاضر به گرفتن تخفیف در مجازاتش شود چون دیدگاه او در مورد علی دایی تغییر نکرده و او همان عقاید سابق را در مورد دایی دارد.»بدین ترتیب بعید است امروز شاهد آزاد شدن محمد مایلی کهن باشیم.