به گزارش افکارنیوز، حامد نورمحمدی در خصوص خبری که منتشر شده و در آن آمده که کارت معافیت سربازی این بازیکن باطل شده است، گفت: من نمی‌دانم این خبر از چه منبعی و از کجا بیرون آمده اما باید بگویم من هیچ مشکلی ندارم و تمام مدارکم را هم به مسئولان مربوطه داده‌ام و پرونده من در حال بررسی است و نمی‌دانم این شایعات از کجا برای من ساخته می‌شود.

وی افزود: من یکبار به کمیسیون پزشکی رفتهام و یک بار دیگر هم به کمیسیون نهایی میروم و سپس در نیمفصل رأی درباره کارت معافیت من صادر میشود اما باید بگویم که کارت معافیت من هیچ مشکلی ندارد و قرار است نیمفصل موضوع کارت معافیت من مشخص شود و صددرصد این شایعه که کارت معافیت من منحل شده را تکذیب میکنم.