به گزارش افکارنیوز، در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی ۲۰۱۴ جهان که به میزبانی آلماتی قزاقستان در حال برگزاری است، امروز وزنه‌برداران در دسته ۱۰۵ کیلوگرم به روی تخته رفتند.

دسته کیا قدمی و محسن بهرام‌زاده از ایران به مصاف ۹ حریف دیگر خود رفتند.

با آغاز حرکات یکضرب کیا قدمی از ایران به عنوان اولین وزنه‌بردار در این دسته به روی تخته آمد و توانست با موفقیت وزنه ۱۷۱ کیلویی را مهار کند. کیا قدمی برای دومین حرکت یک ضرب خود وزنه ۱۷۸ کیلویی را انتخاب کرد که این بار هم او موفق بود. قدمی سپس برای بلند کردن وزنه ۱۸۱ کیلویی به روی تخته آمد که این بار از پس این وزنه برنیامد و کار خود را در یکضرب با وزنه ۱۷۸ کیلویی به پایان رساند و به مقام نهم رسید.

محسن‌ بهرام‌زاده دیگر وزنه‌بردار کشورمان کار خود را با وزنه ۱۷۸ کیلویی آغاز کرد که در مهار آن ناکام بود، هرچند که بهرام‌زاده در بار دوم این وزنه را با موفقیت بالای سر برد. بهرام‌زاده سپس برای سومین‌بار وزنه ۱۸۸ کیلویی را درخواست کرد که این بار هم در مهار آن ناموفق بود تا کار دیگر وزنه‌بردار کشورمان نیز با ثبت وزنه ۱۷۸ کیلویی به پایان برسد. او نیز در این دسته دهم شد.

در حرکات یکضرب این دسته وزنه‌برداران ازبکستان، چین و قزاقزستان به مقام های اول تا سوم رسیدند.

با آغاز حرکات دوضرب این بار بهرام‌زاده زودتر به روی تخته آمد و توانست در حرکت اول خود وزنه ۲۰۶ کیلوگرمی را مهار کند. بهرام‌زاده برای حرکت دوم وزنه ۲۱۲ کیلویی را انتخاب کرد که این بار در مهار آن ناموفق بود. این وزنه‌بردار ایرانی به دلیل اینکه فرد دیگری این وزنه را انتخاب نکرده بود مجبور شد تا پس از دو دقیقه دوباره به روی تخته بیاید که این بار هم در بالای سر بردن آن ناموفق بود تا کار بهرام زاده با ۲۰۶ کیلوگرم در دوضرب و ۳۸۴ کیلوگرم در مجموع به پایان برسد. وی در دو ضرب هفدهم و در مجموع سیزدهم شد.

کیا قدمی نیز برای انتخاب اول خود وزنه ۲۱۰ کیلویی را انتخاب کرد که این وزنه را به راحتی بالای سر برد. قدمی سپس برای بلند کردن وزنه ۲۲۰ کیلویی به روی تخته آمد که این بار هم در مهار آن موفق بود. قدمی در بار سوم وزنه ۲۲۳ کیلویی را انتخاب کرد که این بار در مهار این وزنه ناکام بود و با مجموع ۳۹۸ کیلو به کار خود پایان داد. وی در مجموع و دوضرب پنجم شد.

در این دسته ایلین ایلیا، اسطوره وزنه برداری قزاقستان موفق شد با رکورد ۲۴۲ کیلوگرم در دوضرب رکورد جهان را شکسته و قهرمان دسته ۱۰۵ کیلوی جهان شود. ایلیا در یکضرب به مدال برنز رسید و در دوضرب و مجموع نیز به مدال طلا رسید.

در این دسته وزنهبرداران ازبکستان و روسیه در مجموع به ترتیب دوم و سوم شدند.