به گزارشافکارنیوز،محمود گودرزی وزیر ورزش؛ حسین کلانی و جعفر کاشانی را به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس انتخاب کرد. به این ترتیب کاظمپور و خواجهوند از هیئت مدیره این باشگاه جدا شدند.