به گزارشافکارنیوز،حمید درخشان برای حضور تیمش در دربی ۷۹ بازیکنان انتخاب شده را به اردو برد و ۳ بازیکن را از این جمع خط زد.

در همین رابطه محمد عباس زاده، افشین اسماعیل زاده و علی فاطمی از جمع بازیکنان پرسپولیس برای دربی خط خوردند و احتمال خط خوردن یک بازیکن دیگر هم وجود دارد.