به گزارشافکارنیوز؛امیر قلعه‌‌نویی ساعت ۱۹ روز چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر ذوب‌آهن اصفهان شرکت خواهد کرد. با توجه به این موضوع که آبی‌پوشان ساعت ۱۷:۳۰ تهران را ترک می‌کنند، حضور قلعه‌نویی در این نشست مشروط به عدم تاخیر در پرواز این تیم به سوی اصفهان است.

آبیپوشان ساعت ۱۷:۲۰ پنجشنبه در ورزشگاه فولاد شهر میهمان ذوبآهن خواهند بود.