به گزارشافکارنیوز؛در رای‌گیری که روزنامه اکیپ، چاپ پاریس انجام داد از خوانندگان خود در سایت اینترنتی‌اش پرسید آیا به حضور ابدی لیونل مسی در بارسا فکر می‌کنند و باور دارند.

به این سئوال ۴۱ درصد پاسخ مثبت دادند و ۵۹ درصد نیز عنوان کردند مسی دیر یا زود این تیم را ترک می‌کند.

در این رایگیری ۱۵۳۶۲ نفر شرکت کردند.