به گزارشافکارنیوز؛دکتر احمد هاشمیان گفت: رقابت‌های جام حذفی از حساسیت خاصی به دلیل سرنوشت ساز بودن نتیجه بازی برای هر تیم برخوردار است. باتوجه به اعلام قبلی کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال، در رقابت‌های جام حذفی از مرحله یک شانزدهم به بعد، تمامی مسابقات تحت نمونه گیری کنترل دوپینگ قرار خواهد گرفت و تا پایان مسابقات نیز این روند ادامه دار خواهد بود.

وی ادامه داد: در تمامی مسابقات جام حذفی ماموران کنترل دوپینگ حاضر خواهند شد و نمونه گیریهای مربوطه را انجام میدهند. در واقع تدارکات و تجهیزات لازم برای افسران کنترل دوپینگ اعزامی به مسابقات فراهم شده و در صورت لزوم و بنا به تشخیص افسران کنترل دوپینگ، علاوه بر نمونه ادرار، نمونه گیری خون هم صورت خواهد گرفت.