به گزارشافکارنیوز؛دو بازیکن جدید با استقلالی‌ها توافق کردند تا از نیم فصل دوم استقلالی‌ها را همراهی کنند این در حالی است که در حال حاضر فهرست تیم پر است و استقلالی‌ها برای جذب بازیکنان مورد نظر خود به خارج کردن نام بازیکنان دیگر نیاز دارند.

گفتنی است جدایی نوری از تیم قطعی شده است و این بازیکن بدون مشکلی پس از جلسه نهایی با مسوولان از استقلال جدا می شود و به شهرش بازمی گردد.

شایان ذکر است بحثتیموریان نیز همچنان مطرح است و این بازیکن هرروز یک مشکل با استقلال دارد که حل و فصل نیز نمی شود.

این در حالی است که ایندو قرار است که از لیست تیم خارج شوند اما احتمال جدایی نوری بیشتر است و برخی عنوان کردند تیموریان در استقلال می ماند.