به گزارشافکارنیوز؛داسیلو پس از ورود به استقلال تصور نمی کرد که در این تیم یک نیمکت نشین تمام عیار باشد اما این اتفاق رخ داد و این بازیکن با شرایط خوبی روبرو نشد و مربیان استقلال پس از چند مرتبه تست از این دروازه بان وی را نیمکت نشین کردند.
گفتنی است در حال حاضر وضعیت برای این دروازه بان به گونه ای است که وی باید استقلال را ترک کند زیرا استقلالیها به خالی کردن لیست خود نیاز دارند.

شایان ذکر است اعلام شده که استقلال قصد دارد وحید طالب لو را جذب کند تا جانشین داسیلوای برزیلی شود.

این بازیکن مدتهاست که از استقلال دور است اما شنیده می شود بازگشت وی به استقلال احتمال دارد و دور از ذهن نیست.