به گزارشافکارنیوز؛نیلسون کوریا دخترش را به تمرین تیم پرسپولیس برد و با وی فوتبال بازی کرد.