به گزارش افکارنیوز، زلاتکو کرانچار که از سوی کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم المپیک برگزیده شد و این مسئله توسط اعضای هیئت رئیسه نیز به تصویب رسید، توسط علی کفاشیان به عنوان سرمربی پیشنهادی این تیم به وزارت ورزش و جوانان معرفی شد.

رئیس فدراسیون فوتبال در نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان، نام زلاتکو کرانچار را به عنوان سرمربی پیشنهادی تیم فوتبال المپیک معرفی کرده تا این موضوع در کمیسیون تائید مربی خارجی مورد بررسی قرار گیرد.

ریاست این کمیسیون با سجادی است و دبیرکل کمیته ملی المپیک، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی و رئیس فدراسیون پیشنهاد دهنده مربی خارجی اعضای آن هستند.