به گزارشافکارنیوز،کاروان استقلال ساعت ۱۹:۲۰ وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شد و مورد استقبال هواداران اصفهانی قرار گرفت. هواداران استقلال در فرودگاه با شعارهایشان از امیر قلعه نویی حمایت کردند.

در این سفر بهرام افشارزاده، مدیرعامل استقلال هم آبی پوشان را همراهی می کند.