به گزارش افکار به نقل از تابناک، پس از انتصاب محمد علي آبادي به عنوان سرپرست وزارت نفت پيشبيني ميشد انتقال نفت به اراك منتفي شود اما با كوتاه آمدن علي آبادي مقابل نمايندگان اراك آن هم در شرايطي كه قرار است تا چندي ديگر براي گرفتن راي اعتماد وزارت نفت به صحن مجلس برود، سرانجام پروسه انتقال امتياز اين تيم به اراك قطعي شد. حميدرضا كاتوزيان، نماينده مردم تهران كه قبلا هم در برنامه ۹۰ به شدت از انتقال تيمهاي تهراني به شهرستانها انتقاد كرده بود، پس از قطعي شدن انتقال نفت تهران به اراك معادلات سياسي پشت پرده و مصلحت انديشي محمد علي آبادي را دليل اصلي اين ماجرا ميداند:

«شائبه‌هایی مبنی بر فشار به علی آبادی برای انتقال نفت وجود دارد و مناسب نیست سرپرست وزارت نفت مقابل این فشارها کرنش کند. شنیده‌ام نمایندگان استان مرکزی با علی‌آبادی مذاکراتی داشتند و او را تحت فشار قرار دادند تا تیم منتقل شود. از طرفی او هم می‌خواهد وزیر نفت شود، بنابراین به کمک نمایندگان نیاز دارد. البته علی آبادی برای جلب حمایت سه نفر از نمایندگان مجلس، همراهی جمع بزرگ‌تری از نمایندگان به ویژه اکثریت نمایندگان تهران را برای جمع آوری رای اعتماد از دست می‌دهد.»

در شرايطي كه تعدادي از نمايندگان دائما به دنبال انتقال تيمهاي تهراني به شهرهاي حوزه انتخابي شان هستند، نمايندگان مردم تهران با بيتفاوتي محض از كنار اين طرح عبور ميكنند. در اين ميان كاتوزيان يكي از معدود نمايندگان تهراني است كه معمولا در مقام منتقد اصلي اين طرح صحبت ميكند و ميگويد: سرنوشت تلخ انتقال پاس به همدان و پيكان به قزوين و سقوط آنها به دسته ليگ اول نشان ميدهد اين طرح آثار بدي براي فوتبال كشور دارد. تهران حداقل به شش تيم نياز دارد اما اگر روند انتقال تيمهاي تهراني ادامه پيدا كند، كمكم استقلال و پرسپوليس هم منتقل خواهند شد.