مهدی محمد نبی ضمن اعلام این خبر افزود: فدراسیون فوتبال طی دعوتنامهای رسمی از سپ بلاتر برای سفر به ایران و بازدید از پروژه گل و نشست با مسئولان فدراسیون دعوت کرده است که در صورت موافقت این سفر آبانماه سالجاری انجام خواهد شد.

به گزارش مهر،نبی تصریح کرد: هنوز پاسخ قطعی از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال برای انجام این سفر دریافت نکردهایم ولی امیدواریم سفر رئیس فیفا در تاریخ تعیین شده به ایران انجام شود.