به گزارشافکارنیوز، جریان ملی پوشان تیم استقلال و عملکرد این نفرات برای تیم مشکل ساز شده و این در حالی است که مدیریت تیم موظف است این مشکلات را هر چه سریعتر حل و فصل کند.

گفتنی است اعضای هیئت مدیره تیم اعلام کردند که مشکلات عدم نتیجه گیری تیم از طرفی و مسائل حاشیه ای از سویی دیگر استقلال را با شرایط فعلی روبرو کرده است و مسوولان باید هر چه سریعتر به اوضاع تیم سرو سامان دهند.

شایان ذکر است بیک زاده و تیموریان خواستار جدایی هستند و اعلام کردند که نمی توانند در تیم ادامه دهند اما مسوولان سعی دارند مشکلات را حل کنند تا اوضاع بهبود یابد و تیم نیز بازیکنان خود را از دست ندهد هرچند این بازیکنان عملکرد ضعیفی داشتند و هواداران در مورد آنها حق دارند.