ایسنا نوشت: در شرایطی که نشست مطبوعاتی مدیرعامل باشگاه مقاومت سپاسی با بازتاب فراوانی همراه بود ۲۴ ساعت پس ازانتشار این مصاحبه جعفری بخشی از گفتههایش را تکذیب کرد!

این در حالیست که خبرنگاران حاضر در نشست صحت صحبت‌های منتشرشده در ایسنا را تایید کردند. روز گذشته متن صحبت‌های جعفری مدیرعامل باشگاه مقاومت سپاسی درباره رقم قرارداد برخی از بازیکنان و مربیان روی خروجی ایسنا قرار گرفت که این صحبت‌ها با بازتاب فراوانی همراه بود، اما ۲۴ ساعت پس از انتشار این صحبت‌ها جعفری بخشی از گفته‌هایش را در گفتگو با یکی از سایت‌ها تکذیب کرد.

این در حالیست که خبرنگاران محلی حاضر در نشست مطبوعاتی باشگاه مقاومت سپاسی صحت صحبت‌های منتشرشده در ایسنا را تایید می‌کنند. ضمن اینکه فایل صوتی مصاحبه جعفری با خبرنگاران شیرازی نیز موجود است.
البته جالب اینجاست که چرا مدیرعامل باشگاه مقاومت سپاسی یک روز پس از انتشار صحبتهایش دست به تکذیب حرفهای جنجالی اش زده است!