به گزارش افکارنیوز، محسن مسلمان با وجود عقد قرارداد داخلی با باشگاه استقلال به دلیل آنکه رضایت‌نامه‌اش از سوی ذوب‌آهن صادر نشده هنوز بازیکن تیم ذوب‌آهن است.

سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوبآهن در مورد تکلیف این بازیکن و جداییاش از ذوبآهن گفت: "چهارشنبه ظهر با یحیی گلمحمدی سرمربی تیم جلسه ای در این زمینه داریم و تصمیم نهایی را در مورد مسلمان در آن جلسه اتخاذ خواهیم کرد. در حال حاضر تمرکز ما بیشتر بر روی جذب بازیکن در پستهایی است که بازیکن از دست دادهایم."