وی در مورد پخش نشدن برنامه ۹۰ از شبکه جام جم و شایعه جانشینی او به جای عادل فردوسی‌پور گفت: «این شایعه رویاپردازی و دروغ‌پردازی است، عادل فردوسی‌پور با جرات، صراحت و قدرت کارش را ادامه خواهد داد. من مدیر ورزش شبکه جام جم هستم و برنامه ۹۰ نیز حذف نشده است. تکرار برنامه ۹۰ از جام جم پخش خواهد شد و برنامه نود در نود هم از شبکه جام جم پخش می‌شود.»

این گزارشگر فوتبال ادامه داد: «هیچ صحبتی برای اینکه من جانشین فردوسی‌پور شوم، نشده و اگر هم صحبتی در این زمینه شود قبول نخواهم کرد. فردوسی‌پور کارش را ادامه می‌دهد و مردم دوستش دارند.»