به گزارش افکارنیوز، هر چه قدر ضجه زدیم که حداقل در خرید بازیکن خارجی دقت کنید، همانند گذشته کسی به آن توجه نکرد که نکرد! به طور نمونه می توان به ژوزف تادئوبازیکن برزیلی جدید پرسپولیس اشاره کرد.

به گواه آنهایی که تمرینات اخیر پرسپولیس را از نزدیک دیده اند این بازیکن گمنام خارجی حداقل ۱۰ کیلو اضافه وزن دارد و برخلاف بازیکنان آمریکای جنوبی از تکنیک چندانی هم بهره نمی برد!

تادئو در تمرینات حتی توانایی جا گذاشتن یک مدافع را هم نداشته و از زدن ضربه سر روی ارسال های همبازیان خود عاجز است حال آنکه او قرار است به عنوان مهاجم نوک پرسپولیس را در نیم فصل دوم یاری کند.از همه بدتر اینکه مهاجم درشت اندام برزیلی در تمرینات فقط پرسپولیسی ها را می زند و حتی نزدیک بوده چند بازیکن را مصدوم کند.این مساله اعتراض بازیکنان پرسپولیس را درپی داشته که از سرمربی خود می پرسند "این دیگه چه بازیکنی است و چرا فقط بلد است ما را بزند؟!"