رضا عنایتی با پیوستن به استقلال بازوبند کاپیتانی این تیم را در نیم فصل دوم به بازو می بندد، اتفاقی که می تواند امیرحسین صادقی کاپیتان نیم فصل اول استقلال را حسابی دلخور کند.

عنایتی گفت که اگر احساس کند صادقی ناراحت می‌ شود، هرگز بازوبند کاپیتانی را بر بازو نخواهد بست.

* تمرینات بدنسازی همیشه سخت است

فشار تمرینات بسیار زیاد است و این موضوع طبیعی است. به هر حال تمرینات بدنسازی همیشه سخت است و همه بازیکنان این موضوع را می‌ دانند. داریم خودمان را آماده می‌ کنیم برای شروع نیم فصل و بی تردیدی هر سختی ای را تحمل خواهیم کرد.

* رفاقت در استقلال بسیار زیاد است

از روزی که به استقلال آمده ام تنها چیزی که می‌ توانم بگویم این است که رفاقت در این تیم بی نظیر است. همه بازیکنان می‌ دانند که در چه تیم بزرگی بازی می‌ کنند و هم قسم شده اند که در نیم فصل دوم نتایجی در خور نام استقلال دریافت کنند. واقعا رابطه بچه ها با هم فوق العاده است.

* نیم فصل دوم بهتر می‌شویم

نیم فصل دوم شرایطمان بهتر می‌ شود. من در این موضوع شک ندارم. بازیکنان انگیزه بسیار زیادی دارند تا بتوانند در پایان این اردو به روند خوبی برسند. امیدوارم با شروع لیگ نتیجه های خوب استقلال شروع شود.

* کاپیتانی بحثبی ارزشی است

به نظر من بحثکاپیتانی یک بحثکاملا بی ارزش است و نمی‌ دانم که چرا اینقدر به آن پرداخته می‌ شود. اگر از من سوال می‌ کنید می‌ گویم که عملکرد بازیکن مهم است. بازیکنی که برای استقلال موثر است ارزشش از کاپیتانی تیم خیلی مهمتر است. به همین دلیل هم است که من می‌ گویم اصلا نباید در مورد این موضوع حرف بزنم.

* بازوبند کاپیتانی یک تکه پارچه است

از نظر من بازوبند کاپیتانی یک تکه پارچه است و ارزشی ندارد. این حرف را امیرخان هم زده و از نظر من کاملا نکته درستی است. شخصا برای من بازی مهم است ولی این دستور امیرخان بوده و کسی هم نمی‌ تواند از آن سرپیچی کند.

* صادقی ناراحت باشد بازوبند را به او پس می‌ دهم
اگر امیرحسین صادقی از کاپیتان شدن من ناراحت باشد، شک نکنید که من بازوبند کاپیتانی را به او پس می دهم. صادقی از بازیکنان بسیار بزرگ استقلال است و با شناختی که از او دارم برای او هم موفقیت استقلال از هر چیزی مهمتر است.