به گزارش افکارنیوز، با تایید امیررضا خادم در مورد مدیریت طاهری در پرسپولیس باید تاکید کرد که این باشگاه یک رکورد ویژه کسب کرده و از آذرماه پارسال که رویانیان برکنار شد تاکنون این باشگاه شش مدیر را در راس امور خود دیده است.


از رویانیان به پروین و از پروین به رحیمی و از رحیمی به منتقمی و از منتقمی به سیاسی و دست آخر هم از سیاسی به طاهری، مدیریت پرسپولیس دست به دست شده که این موضوع در نوع خودش بی نظیر است به ویژه در دنیای فوتبال مدرن که حداقل مدیریت ها یک نفر برای چهار یا هشت سال است.یکی از مهمترین دلایلی که پرسپولیس به نتیجه نرسیده و طی ماه‌های اخیر یکی از ضعیف‌ترین و بی ادعاترین دوران خود را سپری می کند شاید همین دست به دست شدن صندلی مدیریت این باشگاه باشد. کاش در مورد تیم‌های بزرگی مثل پرسپولیس وسواس بیشتری در مورد انتخاب مدیر وجود داشته باشد تا کار به اینجا که امروز کشیده نکشد.آخرین انتخاب پرسپولیس برای مدیریت هم مدیری باتجربه مدیریت در فوتبال نیست و مشخص نیست که چقدر در این باشگاه دوام می آورد؟