به گزارش افکارنیوز، متن مصوبه هیأت واگذاری برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به طور اختصاصی در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفت.
در این مصوبه آمده است:

گزارش نحوه آماده‌سازی شرکت‌های فرهنگی، ورزشی پرسپولیس و استقلال جهت واگذاری مطرح و پس از بحثو بررسی در خصوص نحوه واگذاری شرکت‌های یاد شده مقرر شد:

الف) تمام ۱۰۰درصد سهام شرکت‌های مذکور به صورت یکجا و بلوکی از طریق مزایده واگذار شود.

ب) تعهد خریدار به واگذاری حداکثر ۲۰درصد سهام آنها ظرف مدت یک سال از تاریخ واگذاری به کانون پیشکسوتان(شرکت مورد تأئید وزارت ورزش) در آگهی عرضه عمومی و آگهی واگذاری درج شود.

ج) تأئید صلاحیت حرفه‌ای مدیریت هیأت مدیره از طرف وزارت ورزش جزو تعهدات خریداران در آگاهی سهام به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شود.

د) در آگاهی واگذاری سهام شروطی مبنی بر نداشتن بدهی بانکی و عدم سابقه مؤثر کیفری درج شود و قبل از اعلام برنده مزایده خریدار به تأئید بانک مرکزی برسد، هویتش هم از طرف نهادهای ذیربط و امنیتی تأئید و استعلام شود.

ه) قیمت‌گذاری شرکت‌های مذکور در چارچوب دارایی‌ها و بدهی‌ها بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده باشد و در آگهی فروش قید شود متقاضی و خریدار با علم به دعاوی احتمالی ثبت نشده اقدام به خرید می‌کند و در قبال آنها متعهد است.

در آگاهی عرضه و واگذاری سهام شرکت‌های مذکور خریدار نمی‌تواند به طور همزمان سهام کنترلی بیش از یک باشگاه را در اختیار داشته باشد.

این مصوبه در جلسهای با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، اقتصاد و دارایی، معاونت برنامهریزی، راهبردی ریاستجمهوری، اتاق مرکزی تبادل جمهوری اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع معادن کشاورزی، شورای رقابت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت نیرو و وزارت نفت به تصویب رسیده است و جلسه در مورخ ۱۵ آذرماه برگزار شده است.