به گزارشافکارنیوز،حضور عنایتی و طالبلو باعثاین است که اعضای دیگر تیم برای بازوبند مدعی نباشند اما حضور دائمی و مستمر در تیم استقلال نیز بسیار اهمیت است و این موضوع برای انتخاب کاپیتان تیم از مباحثدیگربا اهمیت تر است زیرا بازیکنی که بازوبند را بر بازو می بندد باید شرایط خاصی در ترکیب تیم داشته باشد.

گفتنی است در استقلال فعلی بازیکنانی که در تیم حضور داشتند از لحاظ تداوم حضور در استقلال جایگاه بالاتری دارند اما این در حالی است که بحثسن و سال همواره اوضاع را در تیمهای بزرگ تغییر می دهد و به همین دلیل استقلالی ها دچار مشکل شدند و با اینکه اعلام شده عنایتی قرار است کاپیتان اول باشد اما این موضوع قطعی نیست.

شایان ذکر است عنایتی برای دوری از حاشیه در همین ابتدای حضورش در تیم استقلال مدعی است که برای بازوبند و این موارد به استقلال نیامده است و ترجیح می دهد فکر خود را معطوف به گلزنی و عملکرد خوب در ترکیب استقلال کند اما بازیکنان دیگر تیم نیز برای دوری از حرف و حدیث و حاشیه اعلام کردند که در مقابل عنایتی و طالبلو بازوبند را نمی بندند و این موضوع را به باشگاه سپردند اما قلعه نویی نیز مدعی است که در این خصوص خود بازیکنان باید توافق کنند و وی دخالتی نمی کند اما به نظر می رسد در نهایت مربی تیم تصمیم گیری کند.