به گزارشافکارنیوز،روز شنبه جلسه هیات مدیره باشگاه ذوب آهن در اصفهان برگزار می‌شود. در این جلسه قرار است حسابرس مالی گزارش‌های خود را ارایه کند و یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم فوتبال هم گزارش کامل خود را از اردوی تیمش در مالزی به هیات مدیره بدهد.

تیم فوتبال ذوب آهن برای اردوی آمادهسازی خود در مالزی اردو زد و دو دیدار تدارکاتی هم با تیم پلیس مالزی و تیم امید این کشور انجام داد.