به گزارش افکارنیوز، قطری ها برای دیدار با ایران شعاری برای خود انتخاب کرده اند و این شعار این است «باخت ممنوع و هیچ نتیجه ای به جز پیروزی برای قهرمان خلیج فارس معنی ندارد.» آنها در صورت باخت مقابل ایران از گردونه مسابقات کنار می روند.