به گزارش افکارنیوز، احمد حسن مصری که ۱۸۴ بازی ملی انجام داده در این فهرست اول است اما بین آسیایی ها محمد الدعایه از عربستان با ۱۷۲ بازی، محمد الخلاوی از عربستان با ۱۶۳، عدنان تالیانی اماراتی با ۱۶۱، سلمان عیسی از بحرین با ۱۵۶ و سامی الجابر با ۱۵۶، بالاتر از ۱۵۰ بازی ملی انجام داده اند …فهرست نام تمام بازیکنانی که بیش از ۱۵۰ بازی ملی انجام داده اند چنین است:

احمد حسن ۱۸۴ بازی ملی از مصر ۲۰۱۲۱۹۹۶

کلودیو سوارز ۱۷۷ بازی ملی از مکزیک ۲۰۰۶۱۹۹۲

حسام حسن ۱۷۶ بازی ملی از مصر ۲۰۰۶۱۹۸۵

محمد الدعایه ۱۷۲ بازی ملی از عربستان ۲۰۰۶۱۹۹۳

ایوان هرتادو ۱۶۸ بازی ملی از اکوادر ۲۰۱۴۱۹۹۲

ویتالی استاوجوف ۱۶۷ بازی ملی از لاتویا ۲۰۱۰۱۹۹۲

کوبی جونز ۱۶۴ بازی ملی از آمریکا ۲۰۰۴۱۹۹۲

محمد الخلاوی ۱۶۳ بازی ملی از عربستان ۲۰۰۱۱۹۹۲

عدنان الطالیانی ۱۶۱ بازی ملی از امارات ۱۹۹۷۱۹۸۴

ایگر کاسیاس ۱۶۰ بازی ملی از اسپانیا حال حاضر۲۰۰۰

لاندون دوناوان ۱۵۷ بازی ملی از آمریکا حال حاضر ۲۰۰۰

مارتین ریم ۱۵۷ بازی ملی از استونی ۲۰۰۹۱۹۹۲

عیسی سلمان ۱۵۶ بازی ملی از بحرین ۲۰۱۲۲۰۰۱

سامی الجابر ۱۵۶ بازی ملی از عربستان ۲۰۰۶۱۹۹۲

لوتار ماتیوس ۱۵۰ بازی ملی از آلمان ۲۰۰۰ـ۱۹۸۰