به گزارش افکارنیوز، رونالدو در مصاحبه ای جالب گفته: کورینتیانس و فلامنگو باشگاه هایی هستند که اگر لباس آن ها را بپوشم خوشحال می شوم. دوستان زیادی در برزیل دارم و به همین نتیجه رابطه ام با آن کشور خیلی خوب است. در رئال هم با برزیلی های زیادی بودم و کاکا کسی است که احترام زیادی برای او قائلم.