به گزارش افکارنیوز، اکثر رسانه های عربی از جمله رسانه های اماراتی و قطری از گفته های رئیس کمیته اخلاق فدراسیون سوءاستفاده کرده و به تمسخر ایرانی ها پرداخته اند.

آقای محمدزاده که پیش از این بارها به خاطر مصاحبه بازیکنان برایشان حکم بریده و تاکید داشت: «باید همه مسائل در داخل خانواده حل شود و به رسانه ها کشیده نشود» این بار با مصاحبه اش تمام دنیا را از این اتفاق مطلع کرده است.

روزنامه تلگراف استرالیا نقل قولی از او منتشر کرد با این محتوا: «بعضی‌ها از تصاویری که با بازیکنان می‎گیرند، سوءاستفاده می‎کنند.»

او همچنین به درستی گفت که این عکس‎ها با موازین جمهوری اسلامی همخوانی ندارد.

اما همین نقل قول ها سوژه رسانه های عربی نیز شد و دیروز و امروز (سه شنبه) به صورت تمسخرآمیز دستمایه رسانه های مذکور قرار گرفت.