به گزارش افکارنیوز، فردی که ادعا می کند اسناد و مدارکی دال بر مالکیت ۵۰ درصدی باشگاه پرسپولیس را در دست دارد به ایران آمده و قصد دارد از طریق مراجع قانونی پیگیر حقش باشد.

این فرد مدعی است در اوایل دهه ۷۰ با پرداخت پول به صورت ریالی و ارزی ۵۰ درصد سهام پرسپولیس را در اختیار دارد.

جالب اینکه همزمان با موضوع واگذاری پرسپولیس این فرد هم که خارج از ایران زندگی می کند به تهران آمده تا جلوی این واگذاری را بگیرد!