به گزارش افکارنیوز، در مورد مخالفت‌ها و ممنوعیت‌هایی که برای ملی‌پوشان برای گرفتن عکس سلفی در استرالیا در برخی رسانه‌ها عنوان شده گفت: برخی مواردی که در برخی خبرگزاری‌ها از قول من آمده است را تکذیب می‌کنم زیرا وقتی هواداران تیم ملی در هوای شرجی و مرطوب به ورزشگاه می‌روند و از جیب خود هم هزینه می‌کنند تا تیم ملی جمهوری اسلامی ایران را تشویق و حمایت کنند گرفتن عکس یادگاری با این هواداران کمترین کاری است که ملی‌پوشان می‌توانند انجام دهند.

بنابراین بازیکنان تیم ملی با خیالی آسوده با هواداران عکس یادگاری بگیرند تا پاسخ محبت و حمایت آنها را این گونه بدهند. وی ادامه داد: البته باید تذکر بدهم مراقب شیطنت رسانه های بیگانه و همچنین برخی افراد که نیت غیرورزشی دارند باشند زیرا برخی با پرچمهایی که سندیت و رسمیتی در جمهوری اسلامی ندارد با ملیپوشان عکس میگیرند تا از آنها بهرهبرداری سیاسی کنند.