به گزارش افکارنیوز، یکی از بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال کشورمان شرایط عجیبی دارد به طوری که مجبور است برای اینکه وضعیتش به خطر نیفتد با یک پای سالم فوتبال بازی کند!

این بازیکن خارجی مدتی است که از ناحیه رباط پای چپ دچار پارگی شده و حتی چندین پزشک هم این موضوع را تائید کرده اند اما این بازیکن کماکان با پای چپی که رباط ندارد فوتبال بازی می کند!

این بازیکن که در تمرینات و مسابقات با پای بانداژ شده بازی می کند در پاسخ به این سوال که چرا با این شرایط باز هم به بازی ادامه می دهی پاسخ تاسف آوری می دهد: اگر پایم را عمل کنم باشگاه دیگر به من پول نمی دهد. این موضوع را خود مسئولان باشگاه به من گفته اند و من هم برای اینکه باید برای خانواده ام پول بفرستم مجبورم با این پا بازی کنم!