به گزارش افکارنیوز، مهدی محمدنبی در مراسم تودیع خودش که امروز(یکشنبه) در فدارسیون فوتبال برگزار شد، اظهار داشت: وظیفه‌ای را که حدود هشت سال و نیم در فدراسیون فوتبال بر عهده‌ام بود، سعی کردم به خوبی انجام دهم. در این مسیر همکاری شما همکاران عزیز و مساعدتی که داشته‌اید، باعثشد تا موفق باشم.

وی همچنین تصریح کرد: در این مدت وظیفهای را داشته و سعی کردم تا به بهترین نحوممکن آن را انجام دهم. ضمن ابراز امیدواری برای موفقیت علیرضا اسدی، از رؤسای کمیتهها و همکاران در فدراسیون فوتبال نیز تشکر و قدردانی میکنم.