به گزارش افکارنیوز، کارلوس کروش، سرمربی تیم‌ ملی ظاهراً نمی‌خواهد این بار کوتاه بیاید.

سرمربي استقلال بلافاصله پس از برد مقابل سپاهان، در مصاحبهاي قابل پيشبيني به كروش و اطرافيانش تاخت. او حتي درباره رئيسجمهور هم حرف زد و گفت: روحاني با يك مناظره در انتخابات رأي آورد، آن هم ساعاتي پس از اينكه دكتر روحاني از بازي ايران مقابل آرژانتين تعريف و تمجيد كرد البته سرمربي استقلال خيلي زود مجبور شد حرفش را پس بگيرد و ساعاتي پس از كنفرانس مطبوعاتياش، به سايت رسمي استقلال گفت چون وقت نبوده نتوانسته توضيحاتي درباره رئيس جمهور ايران بدهد و حرفهايش ناتمام و ناقص منتشر شده است. در هر صورت، او گويا قصد دارد به جنگ با كروش ادامه بدهد و سرمربي تيم ملي حالا تنها اين پيغام را براي او دارد: تا آخرش هستم. كروش ديروز گفت: ادامه اين بازي به نفع دو طرف خواهد بود ولي در شرايطي كه تيم ملي تعطيل است، استقلال است كه بيشترين ضربه را ميخورد.