به گزارش افکارنیوز، جواد منافی افزود: درخشان در بوق و کرنا کرده بود که با این تیم قهرمان آسیا می‌شود. آقای درخشان مگر شما برای بهتر شدن پرسپولیس به این تیم نیامدید؟ مگر قرار نبود که بیایید و نتایج دوران دایی را بهتر کنید؟

منافی در ادامه عنوان کرد: چه شد آن وعده‌هایی که در روزنامه‌هامی‌دادید. همه آنها را گفتید تا روی نیمکت بنشینید.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پس معلوم میشود که در عمل چیزی در چنته ندارید چون در پرسپولیس نه بازی زیبایی میبینم نه نتایجی که هواداران را شاد کند.