به گزارش افکارنیوز، محسن فروزان پدربزرگ خود را از دست داد و عزادار شد.

این مصیبت را به فروزان و خانواده ایشان تسلیت گفته و برای آن عزیز از دست رفته طلب آمرزش و مغفرت دارد.