به گزارش افکارنیوز، در حالی که ۸ دقیقه به پایان بازی باقی مانده بود، هواداران غنا مورد هجوم بطری های آب هواداران گینه استوایی قرار گرفتند و پلیس ضد شورش آنها را به خارج ورزشگاه اسکورت کرد. هلیکوپتر پلیس نیز با پرواز در ارتفاع پایین، اشیاء پرتاب شده توسط هواداران گینه استوایی را به سمت خودشان باز میگرداند و آنها را وادار به خروج از ورزشگاه می‌کرد. همچنین پلیس با استفاده از گاز اشک آور، سعی بر پراکنده کردن جمعیت داشت و سپس با اسکورت، بازیکنان غنا را از زمین خارج کرد.