به گزارش افکارنیوز، او به دلیل جراحت از ناحیه زانو مصدوم شد و بنابراین مسابقات جام باشگاه های خلیج را از دست خواهد داد. عبدالرحمان که در جامملتها نمایش فوق العاده ای داشت، عضو تیم العین امارات است.