به گزارش افکارنیوز، مهیار مرتضوی، پزشک تیم پرسپولیس درباره میزان مصدومیت خانزاده که در جریان بازی مقابل ملوان دچار آسیبدیدگی شد اظهار کرد:"فردا باید از پای او عکس بگیریم تا متوجه شویم میزان دقیق مصدومیت خانزاده چقدر است، اما احتمال میدهم یکی از استخوانهای پای راستش شکسته باشد که در این صورت باید مراقبتهای ویژهای برای طی دوران مصدومیتش در نظر بگیریم."