به گزارشافکارنیوز،طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا مجمع عمومی این کنفدراسیون برای انتخابات کرسی‌های مختلف AFC در تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال ۹۴ در منامه بحرین برگزار خواهد شد.

نکته قابل توجه اینکه قرار است در این مجمع از انتخابات کرسی ریاست کنفدراسیون گرفته تا انتخابات کرسی‌های نایب‌رئیسی و هیأت اجرایی انجام شود تا اعضای جدید این کنفدراسیون در ۴ سال بعدی مشخص شوند.

نکته عجیب اینکه این مجمع در بحرین برگزار میشود که شیخ سلمان رئیس فعلی این کنفدراسیون نیز ملیتی بحرینی دارد و این موضوع کمی شائبهبرانگیز است چرا که تا پیش از این بیشتر مجمعهای عمومی و سالیانه کنفدراسیون فوتبال آسیا در کشور مالزی برگزار میشد.