به گزارشافکارنیوز،شاگردان امیر قلعه نویی ساعت ۱۵ روز شنبه آخرین جلسه تمرین خود پیش از رویارویی با پیکان را برگزار خواهند کرد. این جلسه تمرین همچون گذشته در کمپ حجازی برگزار خواهد شد و آبی پوشان پس از اتمام جلسه تمرینی خود برای برپایی اردو پیش از دیدار با پیکان راهی هتل هما خواهند شد.