به گزارشافکارنیوز،سرخپوشان تمرینات خود را برای بازی با پدیده از امروز آغاز می‌کنند. تمرین شنبه برای نفرات اصلی، برنامه ریکاوری خواهد بود.

گفتنی است؛ تمرین امروز سرخپوشان پشت درهای بسته انجام خواهد شد.