به گزارش افکارنیوز، بنابر اعلام پزشک تیم، تصویربرداری و رادیولوژی نشان داد شکستگی در کار نیست که تا حدودی خیال ما را راحت کرد ولی هنوز درد دارد و مشخص شدن وضعیت وی برای بازگشت به تمرینات پس از معاینات تکمیلی انجام می‎شود.

وی در پایان افزود: در بازی دیروز هادی نوروزی هم احساس درد داشت که باید شرایط وی را هم بررسی کنیم.