به گزارش افکارنیوز، مهدی رحمتی دیرتر از همه پیکانی‌ها از رختکن خارج شد تا با خبرنگاران روبه‌رو نشود اما نماینده‌ همه رسانه‌ها منتظر او بودند، سرانجام رحمتی در محاصره آنها در پاسخ به این سؤال که «یکسری علیه شما شعار دادند، چرا؟»

گفت: شك نكنيد آنها خط گرفته بودند، بعد از اين همه سال حتي تماشاگران پاي تلويزيون هم ميدانند خط و ربط اين فوتبال چيست و چه آدمهايي براي خودشان نفر جمع كردهاند و خطبازي ميكنند. اين اولين بار نيست و عيبي هم ندارد چون بايد فرقها و اخلاقها و رفتارها عيان باشند، آنچه اهميت دارد درستيهاست. از كاپيتان پيكان سؤال شد چرا سمت نيمكت تيم سابقت نرفتي؟ كه پاسخ داد: يعني ريا كنم؟ وقتي من و آقايx با يكديگر رابطه خوبي نداريم، وقتي چشم ندارند مرا ببينند چرا بايد فيلم هندي راه بيندازم؟! تا عمر دارم سمت آقاي x نميروم مگر اينكه درباره من صادقانه حقيقت اعلام شود، انتظار عذرخواهي بابت جفايي كه در حقم شد ندارم، انتظارم بيان حقيقت براي روشن شدن ذهن هواداران است. كلام آخر اينكه موفقيت يا پيروزي به هر طريقي را نميپسندم.