به گزارشافکارنیوز،در شرایطی که پس از پایان تمرین امروز(دوشنبه) تیم فوتبال پرسپولیس تعداد زیادی از خبرنگاران و همچنین گزارشگران شبکه‎های تلویزیونی منتظر مصاحبه با بازیکنان بودند اما برخی بازیکنان پرسپولیس اعلام کردند که محمود خوردبین، سرپرست این تیم به آنها گفته است که حق مصاحبه کردن ندارند و ممنوع‌المصاحبه هستند.

این در شرایطی است که اوضاع پرسپولیس اصلاً مساعد نیست و شاید ممنوعالمصاحبهکردن بازیکنان سادهترین راهحل برای کنترل برخی از حواشی از سوی مدیران پرسپولیس باشد.